Revistas

 

Ageing and Society
Volumen 37, Número 10; 2017

 

 

American Ethnologist
Volumen 44, Número 3; 2017

 

Alteridades
Volumen 27, Número 53; 2017
R0281.8

 

AIQ. AMERICAN INDIAN QUARTERLY

Volumen 41, Número 3; 2017

R0278.597

 

American Ethnologist
Volumen 44, Número 3; 2017
R0290.0

 

American Speech
Volumen 92, Número 2; 2017

 

Archeosciences. Revue d'archeometrie
Número 41; 2017
R0887.5

 

American Ethnologist   

Volumen 44, Número 2; 2017 

R0290.0

 

American Archaeology
Volumen 21, Número 2; 2017   
R0289.3

 

Anthropologica - Canada
Volumen 58, Número 2; 2016

 

 

American Journal of Clinical Nutrition
Volumen 105, Número 5; 2017
R0291.3

 

JOURNAL OF HUMAN ECOLOGY
Volumen 56, Número 3; 2016
R0699.55

Boletín Alfonso Caso